Algemene wet bestuursrecht


training algemene wet bestuursrecht

In deze kennismakingstraining van een dag ontdek je met voorbeelden en eenvoudige oefeningen de Algemene wet bestuursrecht. Je leert over algemene en bijzondere regels, dwingend recht, regelend of semi-dwingend recht,  aanvullend recht en facultatief recht. Besluit, bezwaar en beroep, klacht, mandaat en verkeer tussen burger en bestuursorgaan komen daarbij ook aan de orde. EssentiĆ«le knowhow voor iedereen die de Algemene wet bestuursrecht wil (gaan) gebruiken. Zodat je je verder kunt ontwikkelen op het gebied van de Algemene wet bestuursrecht. 

training maken van beschikkingen

In deze basistraining van 2 dagdelen leer je de basis van het maken van beschikkingen. Je leert over de aanvraag, elektronisch bestuurlijk verkeer, zorgvuldige voorbereiding, beslistermijn, de motivering en de bekendmaking. Met voorbeelden en eenvoudige oefeningen ontdek je hoe je een goede beschikking maakt. Zodat je je verder kunt ontwikkelen op het gebied van beschikkingen. 

training modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

In deze training van 2 dagdelen ontdek je de nieuwe bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht over elektronisch bestuurlijk verkeer. 

Je leert dat burgers en bedrijven het recht krijgen om formele berichten elektronisch aan een bestuursorgaan te zenden. Welke eisen er gesteld kunnen worden aan het verzenden van elektronische berichten. Daarbij komen het weigeren en doorsturen van berichten, het tijdstip van verzending en ontvangst, de ontvangstbevestiging, wettelijke termijnen, de zorgplicht en de bewijslast ook aan de orde.  Je krijgt antwoord op allerlei vragen uit de dagelijkse werkpraktijk. Wat als een bericht niet op de juiste wijze wordt verzonden? Wat als een bestuursorgaan een elektronisch bericht niet met succes kan bezorgen bij de geadresseerde? Wat als een berichtenbox als MijnOverheid wordt gebruikt? Wanneer is notificatie (= attendering op een bezorgd bericht) aan de orde? 


Zodat je kunt nagaan of er maatregelen nodig zijn om aan de regels van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer te voldoen. En zodat je kunt beginnen met het voorbereiden en implementeren van deze maatregelen.