Algemene wet bestuursrecht


training algemene wet bestuursrecht

In deze kennismakingstraining van een dag ontdek je met voorbeelden en eenvoudige oefeningen de Algemene wet bestuursrecht. Je leert over algemene en bijzondere regels, dwingend recht, regelend of semi-dwingend recht,  aanvullend recht en facultatief recht. Besluit, bezwaar en beroep, klacht, mandaat en verkeer tussen burger en bestuursorgaan komen daarbij ook aan de orde. EssentiĆ«le knowhow voor iedereen die de Algemene wet bestuursrecht wil (gaan) gebruiken. Zodat je je verder kunt ontwikkelen op het gebied van de Algemene wet bestuursrecht. 

training maken van beschikkingen

In deze basistraining van 2 dagdelen leer je de basis van het maken van beschikkingen. Je leert over de aanvraag, elektronisch bestuurlijk verkeer, zorgvuldige voorbereiding, beslistermijn, de motivering en de bekendmaking. Met voorbeelden en eenvoudige oefeningen ontdek je hoe je een goede beschikking maakt. Zodat je je verder kunt ontwikkelen op het gebied van beschikkingen.