subsidie


Training opstellen van subsidieregels

In deze basistraining van 2 dagdelen leer je de basis van het opstellen van een subsidieregeling en verken je de 'Aanwijzingen voor de regelgeving' en de '100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever'. Je leert welke subsidieregels thuishoren in een subsidieverordening, welke in nadere regels en welke in beleidsregels. Activiteiten, soorten subsidies, aanvraag- en indieningstermijnen, criteria en weigeringsgronden, het subsidieplafond en de subsidieverplichtingen komen daarbij ook aan de orde. En natuurlijk ook de taal van subsidieregels en de mogelijkheden om flexibiliteit te bereiken. 

training subsidierecht

In deze kennismakingstraining van 2 dagdelen ontdek je met voorbeelden en eenvoudige oefeningen het subsidierecht. Je leert over de aanvraag, subsidieverlening en subsidievaststelling. Subsidieplafond, verplichtingen, intrekking en wijziging, betaling en terugvordering komen daarbij ook aan de orde. Essentiële knowhow voor iedereen die het subsidierecht wil (gaan) toepassen. Zodat je je verder kunt ontwikkelen op het gebied van het subsidierecht.