Training

Ontwikkelen van juridisch vakmanschap

Als trainer verzorg ik juridische trainingen op het gebied van wet- en regelgeving, de Algemene wet bestuursrecht en subsidierecht. Een training met de flexibiliteit die je nodig hebt, gecombineerd met de kwaliteit die je van mij mag verwachten. Dat kan nu ook met een training vanuit huis. Je kunt instappen op elk niveau. Alle trainingen kan ik ook in-company verzorgen. 

Training wet- en regelgeving – 1 dag

In deze eendaagse basistraining leer je de basis van wet- en regelgeving en verken je de ‘Aanwijzingen voor de regelgeving’. Deze aanwijzingen zijn een essentiële tool als het gaat om de kwaliteit van wet- en regelgeving. Je leert in een paar simpele stappen hoe je een regeling vorm geeft (indeling, aanhaling en verwijzing) en de onderdelen van een regeling te duiden (zoals de begripsbepalingen en het overgangsrecht). Zodat je je verder kunt ontwikkelen op het gebied van wet- en regelgeving.

Training opstellen van subsidieregels - 1 dag

 In deze eendaagse basistraining leer je de basis van het opstellen van een subsidieregeling en verken je de '100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever'. Je leert welke onderwerpen een plaats moeten of kunnen krijgen in subsidieregels. En welke subsidieregels thuishoren in een subsidieverordening, welke in nadere regels en welke in beleidsregels. Activiteiten, soorten subsidies, aanvraag- en indieningstermijnen, criteria en weigeringsgronden, het subsidieplafond en de subsidieverplichtingen komen daarbij ook aan de orde. En natuurlijk ook de taal van subsidieregels en de mogelijkheden om flexibiliteit te bereiken. 

Training Algemene wet bestuursrecht – 1 dag

In deze kennismakingstraining van een dag ontdek je met voorbeelden en eenvoudige oefeningen de Algemene wet bestuursrecht. Je leert over algemene en bijzondere regels, dwingend recht, regelend of semi-dwingend recht,  aanvullend recht en facultatief recht. Besluit, bezwaar en beroep, klacht, mandaat en verkeer tussen burger en bestuursorgaan komen daarbij ook aan de orde. Essentiële knowhow voor iedereen die de Algemene wet bestuursrecht wil (gaan) gebruiken. Zodat je je verder kunt ontwikkelen op het gebied van de Algemene wet bestuursrecht.

Training Subsidierecht – 1 dag

In deze kennismakingstraining van een dag ontdek je met voorbeelden en eenvoudige oefeningen het subsidierecht. Je leert over de aanvraag, subsidieverlening en subsidievaststelling. Subsidieplafond, verplichtingen, intrekking en wijziging, betaling en terugvordering komen daarbij ook aan de orde. Essentiële knowhow voor iedereen die het subsidierecht wil (gaan) toepassen. Zodat je je verder kunt ontwikkelen op het gebied van het subsidierecht.

Training maken van beschikkingen – 1 dag 

In deze eendaagse basistraining leer je de basis van het maken van beschikkingen. Je leert over de aanvraag, elektronisch bestuurlijk verkeer, zorgvuldige voorbereiding, beslistermijn, de motivering en de bekendmaking. Met voorbeelden en eenvoudige oefeningen ontdek je hoe je een goede beschikking maakt. Zodat je je verder kunt ontwikkelen op het gebied van beschikkingen.  

training modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer - 3 uur

In deze training van een dagdeel ontdek je de nieuwe bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht over elektronisch bestuurlijk verkeer. 

Je leert dat burgers en bedrijven het recht krijgen om formele berichten elektronisch aan een bestuursorgaan te zenden. Welke eisen er gesteld kunnen worden aan het verzenden van elektronische berichten. Daarbij komen het weigeren en doorsturen van berichten, het tijdstip van verzending en ontvangst, de ontvangstbevestiging, wettelijke termijnen, de zorgplicht en de bewijslast ook aan de orde.  Je krijgt antwoord op allerlei vragen uit de dagelijkse werkpraktijk. Wat als een bericht niet op de juiste wijze wordt verzonden? Wat als een bestuursorgaan een elektronisch bericht niet met succes kan bezorgen bij de geadresseerde? Wat als een berichtenbox als MijnOverheid wordt gebruikt? Wanneer is notificatie (= attendering op een bezorgd bericht) aan de orde? 


Zodat je kunt nagaan of er maatregelen nodig zijn om aan de regels van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer te voldoen. En zodat je kunt beginnen met het voorbereiden en implementeren van deze maatregelen.

Contact

 Wil je meer weten over mijn trainingen of persoonlijk kennismaken? Neem  gerust contact met mij op! 

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.