ALGEMENE WET BESTUURSRECHT IN EEN NOTENDOP

CURSUS | MAX. 15 DEELNEMERS | 2 DAGDELEN

In deze kennismakingstraining van een dag ontdek je met voorbeelden en eenvoudige oefeningen de Algemene wet bestuursrecht. Je leert over algemene en bijzondere regels, dwingend recht, regelend of semi-dwingend recht,  aanvullend recht en facultatief recht. Besluit, bezwaar en beroep, klacht, mandaat en verkeer tussen burger en bestuursorgaan komen daarbij ook aan de orde. EssentiĆ«le knowhow voor iedereen die de Algemene wet bestuursrecht wil (gaan) gebruiken. Zodat je je verder kunt ontwikkelen op het gebied van de Algemene wet bestuursrecht.