SUBSIDIEREGELINGEN OPSTELLEN ALS EEN PRO!

CURSUS | MAX. 15 DEELNEMERS | 2 DAGDELEN

Subsidieregelingen opstellen is een vak apart. Uitdagend, maar soms ook ingewikkeld. Stoei jij weleens met de inhoud of indeling van een subsidieregeling of de formulering van een subsidiebepaling? Raak jij weleens in de knoop met subsidieverplichtingen, subsidiecriteria en subsidievoorwaarden? 

 

Aan het eind van deze training heb je ontdekt wat je in een subsidieregeling kunt regelen, hoe je een subsidieregeling indeelt en hoe je de subsidiebepalingen formuleert. Zodat je een eenvoudige, duidelijke en toegankelijke subsidieregeling op kunt stellen. Hierdoor wordt het opstellen van subsidieregels leuker en makkelijker.

 

Je krijgt van mij praktische tips op basis van de Algemene wet bestuursrecht, jouw Algemene subsidieverordening en de Aanwijzingen voor de regelgeving. Je gaat meteen aan de slag met het indelen van een subsidieregeling en het formuleren van bepalingen als aanvraagvereisten, subsidiecriteria, subsidiehoogte en subsidieverplichtingen.

SUBSIDIEVERSTREKKING IN EEN NOTENDOP

CURSUS | MAX. 15 DEELNEMERS | 2 DAGDELEN

Subsidieverstrekking is een vak apart. Het lijkt misschien simpel, maar is dat vaak niet. Stoei jij weleens met het verschil tussen subsidieverlening en subsidievaststelling of raak jij weleens in de knoop met subsidieverplichtingen, subsidiecriteria en subsidievoorwaarden? En wat kan je doen als de subsidiabele activiteiten niet worden uitgevoerd door de subsidieontvanger? 

 

Aan het eind van deze training heb je ontdekt wat de belangrijkste aspecten van subsidieverlening, subsidievaststelling en de betaling van de subsidie zijn. Hierdoor wordt het meewerken aan subsidieverstrekking leuker en makkelijker.

 

Je ontdekt met voorbeelden en eenvoudige oefeningen het subsidierecht in een notendop. Je leert over de aanvraag, subsidiebesluiten, subsidieplafond, verplichtingen, intrekking en wijziging, betaling en terugvordering.