Verordening, nadere regel en beleidsregel

Decentrale regelgeving

verbeteren van de technische kwaliteit van regels

Ik ben gespecialiseerd in het opstellen van wet- en regelgeving. Ik adviseer over de technische kwaliteit van nieuwe of bestaande regels. En kijk naar logische en systematische opbouw, innerlijke consistentie en gebruikte terminologie. Ik toets voor een deel aan het technische gedeelte van de 'Aanwijzingen voor de regelgeving'.

Training verordening, nadere regel en beleidsregel

 In deze basistraining van 2 dagdelen leer je de basis van wet- en regelgeving en verken je de ‘Aanwijzingen voor de regelgeving’ en de '100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever'. Deze aanwijzingen zijn een essentiële tool als het gaat om de kwaliteit van wet- en regelgeving. Je leert in een paar simpele stappen hoe je een regeling vorm geeft (indeling, aanhaling en verwijzing) en de onderdelen van een regeling te duiden (zoals de begripsbepalingen en het overgangsrecht).  Ook bekijken we welke onderwerpen thuishoren in een verordening, welke in nadere regels en welke in beleidsregels. 

Zodat je je verder kunt ontwikkelen op het gebied van wet- en regelgeving. 


Training wijzigen en intrekken als een pro!

Wil jij decentrale regelgeving leren wijzigen en intrekken als een pro? Heb je moeite met de indeling van een wijzigingsbesluit? Stoei je met de formulering of raak je in de knoop met Romeinse artikelen, hoofdletters, nummers en letters? Wil je héél goed leren hoe je decentrale regelgeving wijzigt en intrekt? Ik leer het je en laat je oefenen. Zodat je er echt iets aan hebt. 

Wijzigen en intrekken van een regeling

Heb je moeite met de indeling van een wijzigingsbesluit? Stoei je met de formulering of raak je in de knoop met Romeinse artikelen, hoofdletters, nummers en letters?  Gebruik dan het Model Wijzigingsbesluit.